21.12 . Zimní slunovrat, ale také keltský svátek Alban Arthuan

 

Zimní slunovrat nastává, když Slunce vstoupí do Kozoroha a to je 21. prosince, kdy je nejdelší noc a nejkratší den roku. Od tohoto dne se dny začnou tiše prodlužovat. V tento den pak východ i západ slunce dosahují nejjižnějšího bodu na horizontu a po tomto datu se východy a západy slunce posunují stále severněji. Ohnivá sluneční síla se tu zdánlivě vytrácí; vzápětí však opět s prodlužujícím se dnem mohutní a nabírá sílu. Proto je slunovrat svátkem smrti a následného znovuzrození.

Název pro zimní slunovrat - Alban Arthuan (tedy „Artušovo světlo") - název již napovídá, jaké věci nastanou. Dle legendy byl Artuš spravedlivý a moudrý král, který vznikl vůlí sil, jenž nepocházejí z našeho světa. Lid oslavuje tuto dobrou zprávu. Žehná obilí, stromům a dobytku. V době největší temnoty a chladu vlévá znovuzrozené slunce do našich srdcí novou naději, že opět přijde teplo a světlo. První sluneční paprsky pronikají temnotou a chystají se oplodnit semena ležící pod příkrovem zimy. Dny se pomalu prodlužují.

Oslavy zimního slunovratu se datují od let kolem roku 3800 př. n. l. Byl slaven Římany, Angličany, Egypťany, starověkými germánskými a keltskými kmeny, ale styl a podstata jejich oslav byl velmi rozmanitý. Zimní slunovrat splývá s přijatými křesťanskými vánočními svátky. Vánoce byly jedny z pohyblivých svátků, slavily se v mnoha různých termínech během roku. Ve 14. století vybral papež Julius 25. prosinec, který se shodoval právě s pohanskými rituály zimního slunovratu. Záměr byl jasný - nahradit pohanské oslavy křesťanskou symbolikou.

Podle legend víme, že Keltové považovali zimní slunovrat za den, kdy se narodil, nebo spíše znovuzrodil, sluneční bůh Belen, syn Bohyně a jeleního boha Cernunna. Zimní slunovrat byl den naděje, neboť slunce začalo posilovat svou moc a dávalo tak příslib nového života. Ovšem nejen Keltové, ale i další kultury považují 21. prosinec za den narození svého buď slunečního, nebo jiného vysoce postaveného boha. A vlastně i křesťanské Vánoce nejsou ničím jiným než oslavou narození Ježíše Krista, který tak symbolicky přináší nové světlo do nejhlubší tmy.

Tento svátek přežil až do současnosti, jenže dnes mu říkáme vánoce. Je to okamžik nejkratšího dne a nejdelší noci v roce. Je to, ale zároveň doba obratu od tmy ke světlu. Až dosud se dny krátily a slunce sláblo, od nynějška bude sílit a nabírat na intenzitě.

Tradice a rituály jsou nedílnou součástí lidské společnosti od jejího prvopočátku. Není pochyb o tom, že člověk je tvor duchovně založený a všechny tradice a rituály byly vyjádřením těsného sepětí člověka s přírodou a jejími zákonitostmi.

Způsoby oslav tohoto svátku byly různé a některé z nich se dokonce zachovaly dodnes.

Nejprve se začíná fyzickou a rituální očistou obydlí. Prastarým zvykem je vykuřování obydlí vonnými látkami (kadidlo, levandule), kladení bylin na podlahu, pod slamníky a zavěšování jmelí. Úklid je v tomto období chápán jako rituál umožňující opuštění starého a vytvoření prostoru pro nové. Obydlí se tradičně zdobí červenou, zelenou, bílou a zlatou barvou, cesmínou, břečťanem a větvičkami z jehličnanů. Je to vhodná doba pro věštění…

Nepřipomíná Vám něco tohle: pro předvánoční čas je typické slovo MUSÍM. Musím koupit dárky, musím vyprat koberec, musím umýt okna, musím vyměnit povlečení, musím upéct minimálně deset druhů cukroví, musím jít na hřbitov a tak dále a tak dále. To nesmyslné množství úkolů, které si na sebe pravidelně pečlivé hospodyňky nakládají, se jednak nedá zvládnout ve zdraví a hlavně odpoutává pozornost od toho, že zimní slunovrat by měl být svátkem, kdy bychom se měli kromě očisty našeho obydlí věnovat především očistě duše a těla, abychom se tak připravili na nový právě přicházející životní cyklus.

Tak i křesťanská tradice vánočního stromku má své původy z pohanských oslav. V mnoha částech staré pohanské Evropy bylo zvykem, že rodiny přinesly domů na počest bohů živý strom a s ním i jeho elementární bytost – ducha, aby se ohřál. Na stromě byly zavěšeny zvonky tak, aby bytost mohla o sobě dát vědět. Jídlo a dárky byly zavěšeny na větvích pro duchy. Pěticípá hvězda, pentagram, symbol pěti elementů, byl umístěn na špičce stromu.

Stejně jako u většiny keltských svátků se zapaloval oheň.


velikost tohoto polena je spíše ilustrační... tohle by 12 dní jistě nehořelo

Nejdůležitějším bylo pálení ohňů, které měly na základě podobnostní magie posílit světlo "nového" slunce. V dnešní době můžeme tuto tradici stále ještě objevit v některých zemích, kde ji nazývají pálení vánočního polena.

Vánoce se slavily a dodnes někde slaví pálením vánočního polena.

Pro poleno se vypravovali vyvolení mladíci, kteří vybraný strom, nejčastěji dub, nejprve uctili obětinami, vysvětlili mu, že ho musí porazit a celkově s ním zacházeli jako s živou bytostí. Když strom porazili, nařezali ho na velká polena, která se slavnostně nesla do domů. Zde byla uctivě přivítána celou rodinou.

Nesmělo jít o poleno koupené. Bylo s velkou slávou doneseno do domu. O štědrém dnu jej hospodář položil do ohniště.

Hospodyně potom jeden konec polena pomazala medem, posypala moukou a polila pivem nebo medovinou a druhý konec byl slavnostně zapálen pomocí třísek z loňského polena.
Jinde oheň zapaloval majitel domu a každá rodina měla svůj. Jako první se zapalovalo polínko uschované z minulého roku. Muselo se však jednat o polínko ze stromu, které buďto vyrostlo na zahradě majitele nebo jej dostal darem. Polínko muselo však projít značným rituálem a bylo nazdobeno a pokropeno pár kapkami piva.

V  jiných krajích se poleno zdobilo borovými větvičkami se šiškami. Mezi větvičky se mohla přidat i přáníčka do nového roku, napsaná na proužcích papíru. Poleno se pak na začátku Vánoc na oslavu Cesmínového a Dubového krále se zpěvem zapálilo. V některých rodinách jej zapalovaly mladé dívky třískami z loňského polena. Jinde měla tuto čest matka.

Uhlíky a popel z těch polen byl potom přimíchán do krmiva pro dobytek a do jarního osiva, část byla uschována jako amulety a zbytek rozprášen po polích a zahradách, také se přidával do vody zvířatům. Zbytek polena a popel mohly být uschovány, aby po celý rok chránily domov před bleskem, ohni a  zlými silami, ďáblem. Výběr druhu dřeva, způsobu jeho zapálení a doby hoření byl hotovým rituálem, který se kraj od kraje lišil.

Tento sváteční oheň měl vydržet hořet 12 dnů a měl zajistit tak ochranu celému domu, poté byl slavnostně uhašen. Hospodář měl na starosti, aby poleno hořelo po celou dobu svátků.

Velká ohniště byla časem nahrazena menšími krby a kamny. Velké poleno se vyměnilo za polínko, ozdobené svíčkami a větvičkami, umístěné doprostřed stolu jako vánoční dekorace…

Nepřipomíná Vám něco tento obrázek….?
poleno


Dvanáct nocí od slunovratu je zakázána těžká práce, neuskutečňují se obchody ani se neválčí. Jsou to svátky klidu a míru. Veškeré tradice přitom zdůrazňují nutnost očistit tělo i ducha a připravit se na nadcházející nový rok.

chaloupka

V tomto svátku se také pečou perníkové chaloupky, které mají připomínat Vaše obydlí a potom se o ni rozdělit se všemi, kdo žijí s vámi pod jednou střechou.

Slavnostní večeři by měl předcházet celodenní půst. Oproti jiným dnům se výrazně mění jídelníček - víc se upřednostňují lehká jídla, spíš zeleninová, bez přemíry soli, cukru nebo tuku. Maso se podává rybí nebo drůbeží a dávky se spíše snižují. Tradičními jídly jsou ořechy, jedlé kaštany, sušené ovoce, jablka, cukroví, koláčky, perník a zázvor. Tradičně se popíjí pivo, červené víno, ibiškový čaj, jablečný punč a míchané nápoje z vína na způsob střiků...

pagan_kitchen


Dále se v tento čas peklo několik druhů koláčů. První byl určen pro rituální účely - pověsil se mladému bílému býčkovi na roh a poléval se pivem tak dlouho, dokud býk koláč neshodil. Pokud dopadl před něj, bylo to dobré znamení a předzvěst velké sklizně. V jiných krajích se pekly koláče tak, aby připomínaly slunce. Jeden velký koláč se potom rozdělil mezi celou rodinu, což mělo zajistit, že všichni zůstanou pohromadě a budou zdraví.

rozkrojené jablíčko

Další tradicí bylo věštění budoucnosti například z rozkrojených jablek nebo ořechů, což se opět zachovalo až do dnešní doby. Zdravý a nepoškozený plod znamenal stěstí a prosperitu, červivý nebo jinak poškozený pak nemoc nebo neštěstí.

jmelí

Domy se zdobily cesmínou, jmelím a břečťanem a stálezelenými jehličnatými větvemi na připomínku znovu se obnovující životní síly..

Během těchto slavností vystupovali maskovaní jelení tanečníci. Tanečními kroky vydupávali a vybubnovávali poselství pro Bohyni a Cernunna. Po celých dvanáct "kouřových nocí" se dům vykuřoval vonnými bylinami, které přinášely blaho - pelyněk, jalovec, tomkovice, jedlová smola.

A samozřejmě si předávali dárky, snad jako připomínku velkého daru Bohyně v podobě narození slunečního boha, nebo jen tak pro radost, aby prosvětlili tento temný čas.

 

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz