Nedoslýchavost

Touha vnímat jenom příjemné odstíny života, nechtít slyšet.

Postupná ztráta sluchu přichází tehdy, když máme pocit, že nemůžeme slyšet to, co k nám přichází. Nemáme odvahu postavit se tomu přímo, nemáme sílu na přímou konfrontaci.

Nedoslýchavost nás odděluje od okolního světa, na který přestáváme mít vliv.

Ztrácíme kontrolu nad životy druhých lidí. Přestáváme mít vliv na ostatní a moc nad nimi. Nedoslýchavost nás tak zbavuje tvrdošíjnosti a neústupnosti.

Sluch nás spojuje s okolím a lidmi. Pokud ho ztrácíme, je to výzva naslouchat svému vnitřnímu hlasu, věnovat se sobě a druhé nechat být.

Uši a sluch jsou výrazem stavu našich ledvin a vztahů.

Proto s láskou naslouchejme druhým, věnujme jim plnou pozornost, ale věnujme plnou pozornost i sobě a naslouchejme svým vnitřním touhám a potřebám. Žijme v lásce k sobě i k druhým!

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz
X

dovolená

LETNÍ SLEVA 

POSÍLÁM VÁM DÁREK, NEŽ ODJEDU NA DOVOLENOU!

SLEVA 100,- Kč
na celý sortiment včetně konzultací

nabídka platí do 15.8.2021
v tento den odejdou poslední uhrazené objednávky!

Poté se uvidíme až 8.9.2021

ČAS NA ESENCE DO ŠKOLY A ŠKOLKY SE BLÍŽÍ! » 

***podpis Sandra